Velo foto orientēšanās sacensību “Veloezītis 2017”NOLIKUMS

Vispārēja informācija: www.veloezitis.lv un  www.facebook.com/veloezitis

Norises laiks: 2017.gada 22.07.

VeloEzitis (23)Organizatori: biedrība “Ezītis Miglā un draugi”

SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt velobraukšanu kā pārvietošanās veidu.
Popularizēt velobraukšanu kā aktīvo atpūtu.
Sniegt iespēju dalībniekiem ieraudzīt galvaspilsētu no cita skatu punkta, pievērst uzmanību objektiem un lietām, kuras ikdienas steigā cilvēki nepamana.

DALĪBNIEKI
Sacensības var piedalīties ikviens
Komandu veido 3 – 5 dalībnieki.
Dalībnieki var pieteikties sacensībām sākot no 18 gadu vecuma, dalībnieki, kuri vēl nav pilngadīgi, sacensībās drīkst piedalīties tikai kopā ar vecākiem.
Dalībnieks piesakot sevi sacensībām apliecina, ka viņam ir nepieciešamās iemaņas un fiziskā sagatavotība braukšanai ar velosipēdu.
Sacensību dienā dalībnieks paraksta vienošanos, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un drošību sacensību laikā. Nelielu ievainojumu gadījumā dalībnieki var vērsties pie organizatoriem pēc pirmās palīdzības, taču, ja atgadījies, kas nopietnāks, tad dalībniekiem nekavējoties jāsazinās ar ātro palīdzību, paziņojot organizatoriem par izstāšanos no sacensībām.

PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS
Komandu dalības iepriekš pieteikšanās veicama līdz sacensību iepriekšējās dienas 12:00. Pieteikties sacensībām var sūtot e-pastu ar komandas nosaukumu, dalībnieku vārdu, uzvārdu, vecumu un kapteiņa kontaktinformāciju.
Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad tā saņēmusi organizatoru apstiprinājumu.
Dalībnieki pie reģistrēšanās paraksta vienošanos un apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu, apņemas ievērot un nepārkāpt sacensību nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai citu apstākļu dēļ.
Dalībnieki apliecina, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un ekipējuma nepieciešamību. Sacensību organizatori neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Dalības maksa 20 EUR no komandas. Dalības maksa komandai jāsamaksā kādā no bāra/kafē “Ezītis Miglā” filiālēm – Aldaru ielā 12/14 vai Palasta ielā 9, norādot komandas nosaukumu un parakstoties par dalības maksas samaksāšanu vai veicot pārskaitījumu uz biedrības kontu.
Komanda tiek reģistrēta sacensībām, kad ir saņemts e-pasta pieteikums un samaksāta dalības maksa.
Ja komanda atsaka savu dalību vēlāk kā nedēļu pirms sacensības un ir samaksājusi dalības maksu, dalības maksa komandai netiek atmaksāta. Iespējami braucēju aizvietotāji.

INVENTĀRS
Katram dalībniekam nepieciešams velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā. Organizatori rekomendē lietot arī aizsargķiveres vai citu drošības inventāru, kas paredzēts velobraukšanai.
Komandas nepieciešamo inventāru sastāda digitālais fotoaparāts un vismaz viens mobilais tālrunis.
Organizatori iesaka sacensību laikā līdzi ņemt arī dzeramo ūdeni un remontkomplektu neparedzētām situācijām.

VeloEzitis (13)SACENSĪBU GAITA
Precīza informācija par sacensību gaitu komandām tiks sniegta sacensību vietā.
Kartē atzīmētajos punktos komanda meklē obkjektus, kas redzami attēlu lapā.
Laiks, ko dalībnieki pavada distancē ir līdz 5 stundām no starta brīža.
Atrodot objektu, tas ir jānofotogrāfē, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem 2 komandas biedriem (ja komandā 3 dalībnieki) vai 3 komandas biedriem (ja komandā ir 4 dalībnieki) un bildei jāizsaka objekta atrašānās vieta.
Pēc finiša laika fiksēšanas, komandas kapteinis nodod sava fotoaparāta atmiņas karti organizatoriem. Atmiņas kartē jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta.

PROGRAMMA
Reģistrēšanās plkst. 11:00-11:35
Instrukcija un iesildīšanās: 11:40-11:55
Starts 12:00
Finišs: 17:00 (vai ātrāk)
Pusdienu un atpūtas pauze: 17:00-20:20
Vīns un mūzika: 20:25
Apbalvošana: 21:00 vai minūti pēc 21:00 🙂
Afterparty Ezītī: no 22:00 (dalībniekiem 20% atlaides bārā līdz pat rītam)

Šīgada maršruts vedīs pa CENTRA/VEF/GRĪZIŅKALNA RAJONU.

Starts: Ezītis miglā Laboratorijas ielā, Laboratorijas iela 11 www.ezitis.lv
Finišs: Ezītis miglā Palasta ielā , Palasta iela 9 www.ezitis.lv

 .

Pasākumā uzvar tā komanda, kura iekļāvusies kontrollaikā, finišējusi līdz plkst. 17:00 un savākusi lielāko punktu skaitu.
Vienāda rezultāta gadījumā, tiek izvērtēts komandu finiša kontrollaiks.
Par katru kavētu minūti tā saņem vienu soda punktu.
Maksimālais atļautais kavēšanas laiks – 25 minūtes.
Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša, vēlāk nododot fotoaparāta atmiņas karti organizatoriem.

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Uzvar komanda, kura atļautajā kontrollaika limitā spējusi iegūt visvairāk punktu.
Gadījumā, kad divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar komanda, kura ir veikusi distanci īsākā laika posmā.

APBALVOŠANA
Uzvarētāju apbalvošana norisinās bārā/kafē “Ezītis Miglā”, Palasta ielā 9, Vecrīgā plkst. 21:00
Protesti un iebildumi iesniedzami 30 minūšu laikā pēc sacensību finiša, rakstiskā veidā. Protesa un iebildumu gadījumā organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja viedokli. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām, neteik izskatīti.
Tiek apbalvoti visi finišējušie dalībnieki, bet īpaši – pirmo trīs vietu ieguvēji punktu ieskaitē, kā arī izvēlēti specbalvu ieguvēji (skaistākie, asprātīgākie, ātrākie, jautrākie, saliedētākie).

DROŠĪBAS PASĀKUMI
Dalībniekam pasākuma laikā pārvietojoties, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.
Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi.
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo medikamentu lietošanu.
Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās tieši ar ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113)  un pēc tam ar organizatoriem.

ATBILDĪBA
Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselību un drošību.

NOLIKUMA IZMAIŅAS
Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).